Az 1989-90-es évek nem csak Magyarország, de az egész világ számára is sorsfordító esztendők voltak. Harminc évvel ezelőtt ugyanis nem csak egy ország szabadult fel az elnyomás alól, hanem végérvényesen összeomlott az elnyomás és pusztítás kommunista jelképe, a Szovjetunió is.

Mi magyarok, mint oly sokszor a történelmünk során itt is komoly és tevékeny szerepet vállaltunk az események folyamatában. 1989. szeptember 11-én megnyitottuk sok ezernyi keletnémet állampolgár előtt a határt, mely a szabadságot jelentette mindannyiuknak. Ezt követően pedig már tudni lehetett, hogy nincs visszaút. A határkerítéssel együtt egy fal is ledőlt, mely Magyarországot elválasztotta a szabad Európától és a szabad világtól.