Október 28-án ünnepeltük, hogy IV. Béla királyunk 772 évvel ezelőtt városi kiváltságlevelet adományozott Körmendnek. A városunk csaknem 8 évszázados múltja bővelkedik a nagyszerű es felemelő pillanatokban. Ezen idő alatt rengeteg személyes sors, egyéni életút alakította településünk történelmét. A történelem azonban nem áll meg, nem ér véget, hanem folyik tovább a maga medrében. A jelen kor polgárai pedig éppen úgy a történelem alakítói, mint a korábbi korok nagy személyiségei.

A világ rengeteget változott ezalatt a 772 év alatt, uralkodók, államformák, eszmeiségek váltották egymást, tündököltek, majd váltak a történelem kitörölhetetlen részévé. Az információs és technológiai forradalom hatására ezek a változások az utóbbi évtizedekben talán meg gyorsabban mentek végbe. Gyakran halljuk, hogy az elmagányosodás korát éljük egy olyan világban, amelyben a közösségek leépülnek, az egyéni érdekek pedig felértékelődnek. A világban zajló átalakulások mellett pedig természetes, hogy Körmend is rengeteget változott. Viszont éppen mi vagyunk az élő példa arra, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, ha közösségben gondolkodunk. Közös erővel értük el ugyanis az elmúlt időszakok legnagyobb eredményeit. Számtalanszor bebizonyítottuk, hogy ha egy közösség, egy közös cél érdekében összefog, akkor bármire képes. Tettük mindezt úgy, hogy közben büszkék voltunk a múltunkra, és megőriztük a hagyományainkat. Sokszor pedig éppen ezek az értékek generálták magát a cselekvést is, ennek köszönhetjük, hogy Körmend mára azzá vált ami: a térség vezető településévé.

A múltunk adja tehát az alapot, amely egy erős, gazdag alap. Ez a múlt, ez a csaknem 8 évszázadnyi történelem pedig kötelez minket a jelenben arra, hogy úgy cselekedjünk, hogy a jövőnk is legalább ilyen sikeres és nagyszerű legyen.

Arra kérek minden körmendit, hogy az előttünk álló időszakban is legalább ilyen szorgalommal és kitartással építsék a saját maguk és a város életét! Segítsék társaikat, segítsék a közösségeiket és továbbra is legyenek ilyen konstruktívak, ha Körmend fejlődéséről van szó! Csak együtt lehetünk ugyanis sikeresek!