A körmendi képviselő-testület rendkívüli ülés keretében tárgyalta a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjhoz való csatlakozásról szóló előterjesztés. A testület döntése értelmében a körmendi rászoruló fiatalok idén is pályázhatnak az önkormányzat által nyújtott anyagi támogatásra.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a hatályos kormányrendelet alapján kizárólag azok a hallgatók részesülhetnek, akik körmendi lakcímmel rendelkeznek, szociálisan hátrányos helyzetűek, és akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A pályázók november 8-ig nyújthatják be a pályázatukat az elektronikus rendszerben és a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Bebes István polgármester a Bursa Hungarica kapcsán elmondta, hogy a városnak egy több, mint 10 éve jól működő ösztöndíjrendszere van, amely a legtehetségesebb és legrászorultabb fiataloknak nyújt anyagi támogatást. „A középiskolásoknál idén indul az az önkormányzati tankönyvtámogatási program, amely a körmendi lakcímmel rendelkező és helyi középiskolákban tanuló diákoknak nyújt anyagi támogatást a tankönyvek megvásárlásához. Az egyetemistáknál pedig a Bursa Hungarica mellett ott van még a Batthyány Ösztöndíjunk is, amelynek keretein belül minden félévben 5 tehetséges körmendi fiatal kerül támogatásra. Látható tehát, hogy a város méreteihez képest kiemelt feladatunknak tekintjük a körmendi rászoruló és tehetséges fiatalok segítését.”- emelte ki Bebes István.