Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-ben fogadta el azt a rendeletet, amelynek célja a Körmenden élő középiskolások szüleinek anyagi támogatása. Az elfogadott rendelet szerint a települési tankönyvtámogatásra azok a körmendi lakcímmel rendelkező szülők nyújthatják be az igényüket, akiknek körmendi lakcímmel bíró gyermeke 2016. szeptember 1-től kezdi meg a középiskolai tanulmányait a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, vagy pedig a Rázsó Imre Szakközépiskolában.

A gimnázium és szakközépiskola első évében a támogatás mindenkinek alanyi jogon jár, összege 12.000 Ft.  Ezt követően a támogatás évenkénti mértéke már a gyermek tanulmányi eredményétől lesz függő.

A tankönyvtámogatási kérelem formanyomtatványa letölthető a város honlapjáról, vagy személyesen igényelhető a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Bebes István polgármester a támogatással kapcsolatban elmondta, hogy a rendelet megalkotásakor az volt a céljuk, hogy anyagilag támogassák azokat a helyi családokat, ahol a gyermek valamelyik helyi középiskolában szeretne továbbtanulni. A gyermeket pedig ösztönözni szeretnénk a jó tanulmányi eredmények elérésére, hiszen ezzel minden évben hozzá tud majd ő is járulni a családok beiskolázási költségeinek csökkentéséhez.

„Az általános iskolásoknál a magyar kormány fokozatosan kívánja bevezetni az ingyenes tankönyvellátást, az egyetemistáknál pedig kiváló, több mint 10 éve működő ösztöndíjrendszere van a városnak, amely a legtehetségesebb és a legrászorultabb hallgatóknak nyújt anyagi támogatást. A rendelet bevezetésével most végre lehetőségünk van arra, hogy a középiskolás korosztályt is támogathassuk” – emelte ki a polgármester.

Bebes István hangsúlyozta, hogy tisztában vannak azzal, hogy rengeteg családnak jelent igen komoly terhet a tankönyvek évenkénti megfizetése, és éppen ezért fontos, hogy az önkormányzat igyekezzen támogatni azokat a fiatalokat, akik a helyben működő intézményekben tanulnak tovább.

Körmend Város Önkormányzata bízik benne, hogy az anyagi támogatással ösztönözni tudják a fiatalokat arra, hogy minél nagyobb számban válasszák valamelyik körmendi középiskolát,  hiszen a település iránti kötődés erősítése mellett ezzel is csökkenteni tudják a fiatalok elvándorlását.