Jelen sajtónyilatkozatban kívánok reagálni a körmendi Jobbik március 11-i sajtótájékoztatóján elhangzottakra. Elöljáróban annyit, hogy az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy kik azok, akik a körmendiekért és kik azok, akik pusztán saját alantas céljaikért kívánnak tevékenykedni. Immáron negyedik ciklusomat taposom polgármesterként, de ilyen mértékű gyűlöletkeltéssel, ilyen szintű aknamunkával még nem találkoztam. Most, amikor összefogásra lenne szükség, vannak akik a széthúzásban és a félelemkeltésben érdekeltek. A tavaly őszi eseményekhez hasonlóan ugyanis a Jobbik újra az anarchia és a káosz jelszavát tűzte a zászlajára. Mi is a célja a szélsőjobboldali pártnak és Bana Tibornak? Nem az, hogy a körmendi lakosok érdekeit képviselje, nem az, hogy a körmendi emberek biztonságáért dolgozzon, hanem, hogy mindenáron hatalomhoz jusson. Ennek érdekében senkit és semmit nem tisztelnek. Akkor ugyanis, amikor a képviselő-testület feloszlatásáról beszélnek, valójában az önkormányzatiság és a demokrácia ellen indítanak támadást. Teszik mindezt azért, hogy saját politikai céljaikat valósítsák meg. Most azonban már leplezni sem kívánják céljaikat. Bana Tibor ugyanis elárulta magát a mai napon akkor, amikor arról beszélt, hogy a testület feloszlatásával az a valódi céljuk, hogy még több Jobbikost ültessenek a körmendi testületbe. Abba a testületbe, ahol immáron 6 éve egyetlen konstruktív javaslatot sem sikerült megfogalmazniuk. Aláírásgyűjtési akciójuk tehát nem a körmendi emberek érdekeit szolgálja, nem az ő biztonságukat erősíti, annak kizárólagos célja a Jobbik hatalmának megerősítése.

Mi 2014-ben arra kaptunk jelentős mértékű felhatalmazást a körmendi választópolgároktól, hogy képviseljük az érdekeiket, dolgozzunk a város fejlődésért és, hogy oldjuk meg azokat a nem várt feladatokat, amelyek időközben jelentkeznek. A város vezetése pedig eddig is megoldotta és ezt követően is meg fogja oldani ezek a problémákat, még ha azok önhibánkon kívül alakultak is ki. A mi felhatalmazásunk a körmendi emberektől származik, azoktól, akiknek az érdekeikért mindig is harcosan kiálltam és ezt követően is ki fogok állni. Akkor tehát, amikor a Jobbik fel akarja oszlatni a testületet valójában a körmendi választópolgárok akaratát tiporja lábbal. Ezúton üzenném a Jobbiknak: a mi felhatalmazásunk a körmendi emberektől ered. A bizalmat is kizárólag ők vonhatják meg tőlünk. Biztos vagyok azonban abban, hogy a körmendiek többsége nem ül fel a hangos és agresszív kisebbség uszításának. Főleg nem akkor, amikor a szentgotthárdi Lábodi Gábor kívánja hergelni az itt élőket.

Aki ismer, az tudja, hogy én az elvégzett munkában hiszek és, hogy nem rettenek meg a legnehezebb feladatoktól sem. Nem fogok elfutni a nehézségek elől. Kellő erővel és határozottsággal fogjuk megoldani az ideiglenes, őrzött szálláshely esetleges megnyitásával keletkező feladatokat. Míg a Jobbik a félelemkeltés és a káosz útját járja, mi a rend, a biztonság és az együttműködés politikájában hiszünk. Ehhez azonban szükség van a körmendi választópolgárokra. Szükség van arra, hogy ugyanolyan konstruktívan, jogkövetően és empatikusan álljanak a magyar kormánytól kapott feladathoz, mint a tavalyi évben. Együtt, közösen bármit megtudunk oldani. Mint már tavaly is mondtam: nem csak akkor vagyunk a magyar nemzet tagjai, amikor valami öröm, vagy siker ér minket, hanem bizony akkor is, amikor szolidaritást kell vállalnunk más magyar településekkel és amikor osztoznunk kell a nemzetre nehezedő terheken.

Bebes István, Körmend Város Polgármestere