A Körmenden kialakítandó ideiglenes befogadóállomással kapcsolatban folyamatos lakossági tájékoztatás ígértünk, ezért jelen sajtónyilatkozatban kívánom összefoglalni az elmúlt napok történéseit. A rendkívüli képviselő-testületi ülést, valamint a lakosság tájékoztatását szolgáló sajtótájékoztatót követően, a keddi napon a Katasztrófavédelem munkatársai felállították a sátortábort a Rendészeti Szakközépiskola területén. A táborban 55 darab ötfős, fűthető sátor került felállításra, így az maximum 300 ember befogadására lesz alkalmas. Túlzóak tehát azok a sajtóban megjelent információk, amelyek óriási méretű táborról szólnak. Mint már jeleztem a tábor létesítéséről Magyarország Kormánya döntött, abba a körmendi városvezetésnek döntési, mérlegelési lehetősége nem volt. A magyar kormánynak ugyanis rendelkezésére állnak azok a jogi lehetőségek, amelyek lehetővé teszik, ilyen és ehhez hasonló befogadóállomások létesítését. Az elmúlt hónapokban meghozott kormányzati intézkedések visszavetették ugyan a Magyarország területére belépő illegális bevándorlók létszámát, most mégis fel kell készülnünk arra, hogy újabb jelentős hullám éri el hazánk déli határait. Az Európai Unió tétlensége, bukott migrációs politikája pedig arra készteti hazánkat, hogy saját kezünkbe vegyük az irányítást.

A Körmenden felállítandó ideiglenes sátortábor, tartaléktáborként funkcionál, nem lehet előre megmondani, hogy szükség lesz-e a használatára. Ugyanakkor amennyiben az állandó, erre a célra kijelölt állomások megtelnek, fel kell készülnünk arra, hogy Körmendre is illegális bevándorlók fognak érkezni. Nyilvánvalóan ez függ attól, hogy az EU déli országaiban zajló események milyen irányt vesznek és, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban mekkora embertömeg lépi át hazánk határait. Fontos azonban, hogy mind a magyar kormány, mind pedig Körmend város vezetése felkészülten várja az esetleges újabb bevándorlási hullámot. A most felállított tábor tehát gyakorlatilag egy megelőző intézkedés. Reméljük, hogy nem lesz szükség a tábor megnyitására. Amennyiben erre mégis sor kerülne, Körmend városa felkészülten várja a migránsokat. Megtesszük azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek szavatolják az itt élők biztonságát és amelyek szükségesek ahhoz, hogy a körmendiek a lehető legkevesebbet érzékeljék a tábor működéséből. Nyomatékosan kértem többek között a Bevándorlási és Állampolgári Hivatal vezetését, hogy erősítsék meg a tábor határait kijelölő kerítést, hiszen annak állapota jelenleg nem kielégítő. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányságtól pedig kértem, hogy a tábor megnyitása esetén biztosítsák a fokozott rendőri jelenlétet a város minden pontján. A rendőrségen keresztül kérvényezni fogom továbbá, hogy a bevándorlók érkezése esetén, a Magyar Honvédség 40 főnyi kontingense, a tavalyihoz hasonlóan álljon rendelkezésünkre, a közbiztonság erősítése céljából. Jeleztem továbbá, hogy szükséges a térfigyelő-rendszer új kamerákkal történő kibővítése, valamint a köztisztasági feladatok minél hatékonyabb ellátása céljából, a közmunkaprogram kiszélesítése.

A tavaly őszi események megmutatták, hogy a város vezetése képes arra, hogy a nem várt, hirtelen fellépő helyzeteket is megfelelően kezelje. Az illetékes hatóságokkal együttműködve végig a kezünkben tartottuk az irányítást. A tábor működése alatt a közbiztonság szintje egyáltalán nem romlott a településen. A köztisztasági állapotokat pedig a Városgondnokság minden nap, minden vonulás után helyreállította.  Érthető, hogy a lakosság részéről van egy bizonyos mértékű biztonságérzet romlás. Érthető, hiszen mégiscsak egy idegen kultúrkörből érkező emberek csoportjáról beszélünk. Ugyanakkor az itt élők már tavaly ősszel is bebizonyították, hogy képesek az összefogásra és képesek arra, hogy konstruktívan és empátiával viseltessenek egy olyan helyzet iránt, ami önhibánkon kívül alakult ki. Nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni, hogy a város vezetése, az illetékes rendvédelmi szervekkel együttműködve felkészült arra, hogy fenntartsa a rendet a városban, ha a szükség úgy hozza.

Elszomorító ugyanakkor, hogy vannak olyan politikai szervezetek, amelyek folytatják a tavaly ősszel megkezdett hangulatkeltést. Ahelyett, hogy konstruktív javaslatokkal segítenék a város vezetését és az itt élőket, folyamatosan próbálnak félelmet kelteni a város lakóiban. Ebből egyértelműen látható, hogy ezeknek a szervezeteknek nem az itt élők, nem a körmendiek a fontosak, hanem kizárólag saját politikai érdekeiket tartják szem előtt. Arra kérném a lakosságot, hogy a tavalyihoz hasonlóan, most is ugyanolyan konstruktívan és megértéssel viszonyuljon a kialakult helyzethez. Ahhoz a helyzethez, amibe önhibánkon kívül kerültünk. Kaptunk egy feladatot Magyarország Kormányától, amelyet meg kell oldanunk. Körmend pedig egy jogkövető, felelős és cselekvő település. Néha osztoznunk kell a magyar nemzetre és a más magyar településekre nehezedő terheken, így amennyiben a szükség úgy hozza, a kapott feladatott szakszerűen, a jogszabályokkal összhangban, a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával meg fogjuk oldani.

Körmend, 2016. március 6.

Bebes István
Körmend Város Polgármestere