Körmend Város Önkormányzata december 22-én hivatalosan is lezárta a város szennyvízhálózatának bővítését célzó projektjét. A Környezet és Energia Operatív Program keretein belül megvalósuló projekt során kiépítésre került a szennyvízhálózat Alsóberkiben, Felsőberkiben, valamint a horvátnádaljai településrészeken. A fejlesztés a Rábán aluli területek, valamint a Vasaljai utca szennyvízelvezetési munkáinak kivitelezésével zárult. A korábban megítélt többlettámogatással a beruházás összesen több, mint 683 millió forintból valósult meg, amelynek nagy része Európai Uniós, valamint hazai társfinanszírozású forrásból származott. A beruházás megkezdése előtt Körmenden a szennyvíz-csatornázottság nagyjából 76 százalékos szinten állt, a munkálatok elvégzését követően ez az arány gyakorlatilag megközelítette a 100 százalékot. Csupán szórványosnak tekinthető a cél szempontjából nem ellátott terület.

Az ünnepélyes projektzárón Bebes István, Körmend Város Polgármestere köszöntő beszédében ismertette, hogy a település csatornázottsága, valamint annak minősége 13 év alatt óriási változásokon esett át. Ez idő alatt megújult a szennyvíztisztító, amelynek köszönhetően jóval nagyobb mennyiségű ipari, valamint lakossági szennyvizet tudnak ma már befogadni. A felújítást követően saját, valamint különböző pályázati források igénybevételével tovább tudták bővíteni a teljes hálózatot, amely így mostanra, a Rábán aluli részek elkészültével gyakorlatilag 100 százalékos lefedettségű.

„Kemény és megfeszített munkával tudtunk eljutni a ma állapotig. A célunk az volt, hogy a város minden területén, a város minden lakójának biztosított legyen egy emelkedettebb életszínvonal. Köszönet illeti ezért mind az előkészítőket, mind pedig azokat a kollégákat, akiknek a munkája lehetővé tette, hogy folyamatosan tudjunk előre haladni és a munkát időre el tudjuk végezni. Köszönet jár ezen kívül a lakosságnak, hiszen a kisebb nehézségek ellenére mindvégig tisztában voltak azzal, hogy ez a fejlesztés az itt élők érdekeit szolgálja. Látható tehát, hogy milyen széleskörű együttműködést kellett kialakítanunk annak érdekében, hogy a munkát el tudjuk végezni.”- emelte ki a város vezetője.

 

V. Németh Zsolt Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkár beszédében kitért a beruházás környezetvédelmi, valamint gazdaságfejlesztési jelentőségeire. A térség országgyűlési képviselője reményét fejezte ki továbbá az iránt, hogy a kiváló együttműködés folytatásaként, a jövőben további beruházásosok fognak tudni megvalósulni a településen.

Dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. Vezérigazgatójának ismertetőjéből kiderült, hogy a két fejlesztési ütem eredményeként a korábbi hálózat több mint 10.000 méter gerincvezetékkel, 5.600 méter bekötővezetékkel, 7.700 méter nyomóvezetékkel, valamint 10 darab közüzemi szennyvízátemelővel bővült.