IV. Béla király 1244. október 28-án kelt, Körmendnek adományozott városi kiváltságlevele 771. évfordulója alkalmából, október 23-tól november 3-ig Körmend Város Ünnepnapjai rendezvénysorozat tart városunkban. Október 24-én Bebes István polgármester a város Fő terén tartott ünnepi megemlékező beszédét követően kitüntetéseket adott át.

A Vas Megyei és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége, a Szövetégben végzett többéves önzetlen, kimagasló és eredményes tevékenységéért köszönetét és elismerését fejezi ki Bogáth Józsefné nyugalmazott óvodavezetőnek.

IV. Béla király 1244. október 28-án kelt, Körmendnek adományozott városi kiváltságlevele 771. évfordulója alkalmából, október 23-tól november 3-ig Körmend Város Ünnepnapjai rendezvénysorozat tart városunkban. Október 24-én Bebes István polgármester a város Fő terén tartott ünnepi megemlékező beszédét követően kitüntetéseket adott át.

A Vas Megyei és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége, a Szövetégben végzett többéves önzetlen, kimagasló és eredményes tevékenységéért köszönetét és elismerését fejezi ki Bogáth Józsefné nyugalmazott óvodavezetőnek.

Diplomája megszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Berzsenyi Dániel Főiskola jogutódja Horváth Ernőné tanítónőt, 6 évtizedes közmegbecsülésre méltóan teljesített hivatása elismeréseképpen Gyémántoklevélben részesítette

Horváth Ernőné tanítói diplomáját 1955-ben szerezte meg a Kőszegi Tanítóképző Intézetben. Többek között tanított a felsőjánosfai, valamint a Somogyi Béla Iskolához tartozó hegyhátszentjakabi általános iskolában. 1984-ben a közművelődésben végzett kiváló munkájáért oklevelet vehetett át. 1989-ben a Minisztertanács Kiváló Munkáért díjjal tüntette ki. 1990-es nyugdíjba vonulása előtt megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Diplomája megszerzésének 50. évfordulója alkalmából a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Berzsenyi Dániel Főiskola jogutódja Döbrösi Éva tanítónőt, aki 5 évtizeden keresztül közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, ennek elismeréseképpen Aranyoklevélben részesíti.

Döbrösi Éva 1964-ben szerezte meg általános iskolai tanítói diplomáját a Szombathelyi Tanítóképző Intézetben. Tanulmányait követően a Pankaszi Általános Iskolában vállalt munkát történelem-ének szakos tanárként. 6 évet töltött el a falu iskolájában, ez idő alatt megszervezte a helyi énekkart és gyermekzenekart. 1970-ben a Rátóti Általános Iskolában tanított egy évig, majd 1971-ben a Fóti Gyermekfaluba került nevelőtanítóként. Itt oktatott 1995-ös nyugdíjba vonulásáig.

Diplomája megszerzésének 50. évfordulója alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Kar, mint a Szegedi Tanárképző Főiskola jogutódja, Szijj Jánosné Ardai Marianna tanárnőt ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseképpen Aranyoklevélben részesíti.

Szijj Jánosné Ardai Marianna 1965-ben diplomázott magyar-történelem-orosz szakos tanárként a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Első munkahelye a Körzeti Általános Iskola volt., ahonnan 1970-ben áthelyezéssel került a körmendi Várkerti Általános Iskolába. Az intézmény jogutódjától, Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolából vonult nyugdíjba 1995-ben. 1990-1992 között az intézmény igazgató helyetteseként is tevékenykedett. Helyettesítő tanárként több évet tanított a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, Valamint a Rázsó Imre Szakközépiskolában.

Diplomája megszerzésének 50. évfordulója alkalmából a Pécsi Tudományegyetem, a Pécsi Tanárképző Főiskola jogutódja Szabó Lajosné Hodossy Katalin tanítónőt, 5 évtizedes közmegbecsülésre méltóan teljesített hivatása elismeréseképpen Aranyoklevélben részesíti.

Szabó Lajosné Hodossy Katalin 1965-ben végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán, matematika-kémia-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanárként. 1965-től egy esztendeig a Szarvaskendi Általános Iskolában tanított matematika és kémia tantárgyakat. 1966-ban került a Kölcsey Utcai Általános Iskolába, ahol egészen 2000-ig, 34 éven keresztül tanított matematikát és kémiát felső tagozaton. 32 évig osztályfőnök, több éven keresztül pedig a kémia, valamint a matematika szakkör vezetője volt. 2000-ben a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki.

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szupper Péter részére a "Körmend Város érdekében kifejtett Sport tevékenységért" díj ezüst fokozatú oklevelét adományozza.

Szupper Péter 1974-ben született Körmenden. A sport gyermekkora óta meghatározó szerepet töltött be életében. Több évig a körmendi kosárlabda csapat oszlopos tagja volt, de játszott Miskolcon, Székesfehérváron és Szlovákiában is. Profi pályafutását 2010-ben fejezte be, ám napjainkban is utánpótlás-edzőként dolgozik Körmenden. Hetente több alkalommal tart edzést a helyi általános iskolában. Szlovákiai pályafutása során találkozott először a spinning sporttal. Akkori elhatározását váltotta valóra, amikor elkezdte tevékenységét e területen. A spinning számára is hihetetlen népszerűségre tett szert városunkban. A spinning klubban jelenleg már 250 fő jár heti 19 alkalommal, a helybeliek mellett Szombathelyről és Szentgotthárdról, és a környező településekről levezetni a mindennapok testi-lelki feszültségét.

Körmenden nagy összetartás van a spinningesek között, rengeteg rendezvényt szerveznek. Már hagyományos minden év szeptemberében megrendezett spinning maraton, melyen tavaly már 176-an tekertek a város főterén 4 órán keresztül.

A klub 2014-es nagy elhatározása volt, hogy maradandót alkossanak. Már Szupper Péter edző is elég erősnek és kitartónak látta a tagokat a cél megvalósítására. 2014. december 7-én magyar rekordot állítottak fel az időben leghosszabb csoportos teremkerékpározás kategóriában. 128 fő 50 óra 5 percet tekert egyhuzamban a körmendi sportcsarnokban. A hivatalos jegyzőkönyvvezetés után London felé is publikálásra került a bejegyzés, hogy a Guines-rekord is lehessen belőle.

Szupper Péter ismert és elismert személyiség Körmenden. Szakmai sikereit más városokban így Pécsett, Szombathelyen és Zalaegerszegen is elismerik.

Körmend Város Önkormányzata Szupper Péter Vas Megye sportéletében betöltött kimagasló teljesítményét, közösségformáló szerepét és az egészséges életmód népszerűsítéséért tett erőfeszítéseit ismeri el a ma átadott díjjal.