Központi költségvetési forrásból hirdetett pályázatot az emberi erőforrások minisztere, aminek segítségével önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületek karbantartására, felújítására nyílt lehetőség – ismertette Bebes István polgármester. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, melynek minimális mértéke 100.000,- Ft, maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese.

A pályázatot elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen, valamint papír alapon és CD/DVD lemezen egyaránt be kellett nyújtani június 29-ig.

A Képviselő-testület a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi utca 11. sz. alatti épületének felújítását célozta meg a pályázat segítségével. Az épület tetőjavítása, tisztasági festése, mázolása, a parketta csiszolása és lakkozása, irodabútorok beszerzése szerepel a tervek között. A felújítások tervezett költsége bruttó 11.000.000,- Ft (pályázati igény: 9.900.000,- Ft, vállalt önrész: 1.100.000,- Ft). A képviselők egyhangúlag támogatták a pályázat benyújtását.