Parázs hangulatú közmeghallgatás zajlott nemrég az M8 elkerülő út építési és környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása miatt Körmenden.

A tervezők, a beruházók, illetve a lakosság, és az érdekeikben fellépő körmendi önkormányzat több kérdésben eltérő álláspontot képviselt. Bebes István polgármestert kérdeztük a történtekről.

– Számított arra, hogy ilyen lesz a közmeghallgatás?

– A közmeghallgatás egyik lényegi eleme, hogy teret adjon a lakossági véleményeknek, tisztázzon helyzeteket, közvetlen információátadást tegyen lehetővé az érintettek között. Amikor egy közérdeklődésre számot tartó ügyben nincs kellő mértékű tájékoztatás, vagy épp nem veszik figyelembe az emberek jogos érdekeit, nos, az mindig felpaprikázza a hangulatot. Az önkormányzat ismerte az itt élők elvárásait, amelyeket már korábban is igyekeztünk felkarolni, mert jogosnak tartjuk azokat.

– Mi az önkormányzat álláspontja az M8 és a körmendi elkerülő ügyében?

– Az M8 és az elkerülő út megépítése a város gazdasági és társadalmi érdeke, ez nem kérdés. Országgyűlési képviselőként többször is interpelláltam a 86-os út, az M8 és a körmendi elkerülő út megépítéséért. Az sem kérdés, hogy Körmendnek, Vas megyének, és az országnak is a 2X2 sávos út megépítése az érdeke. A térség gazdasági fejlődését – amelyben az Opel, az Egis, az Ada és a Nyugat-Pannon Mechatronikai Központ is található – a gyors és biztonságos elérhetőség szolgálná leginkább. Körmend alaphelyzetét is ez határozza meg e kérdéskörben. Másrészt úgy kell az M8-nak és az elkerülő útnak megvalósulnia, hogy ez az emberek életkörülményeibe és egészségi állapotába a legkisebb beavatkozással és érdeksérelemmel járjon. Ha nem találkozik a térség fejlődésére meghatározó befolyást nyújtó út építése a választópolgárok támogatásával, annak súlyos következményei lehetnek.

Bebes István azt az álláspontot képviseli, hogy zajvédő falnak mindenképpen épülnie kell. Fotó: Szendi Péter

– Konkrétan mik aggasztják a körmendieket?

– Az M8 elkerülő út sehol máshol nem avatkozik be annyira az emberek életébe, mint Körmend esetében. Míg más településeket messze elkerül az út, addig Körmenden egy teljes utca házsorát ledarálja, és meglehetősen közel kerül az északi városrészhez, Felsőberkifaluhoz és Horvátnádaljához. Ez a helyzet több kérdésben is megnyugtató választ igényel a beruházóktól és a tervezőtől. Kezdjük talán a legfontosabbal: a szanálásra ítélt házak tulajdonosait azonnal kártalanítani kell. Mindezt ismertettük a beruházókkal, hiszen ha Körmend helyi építési szabályzatába bekerül ez a nyomvonal, a kártalanítási kötelezettség azonnal beáll. Sajnos eddig nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy hogyan és mikor kártalanítják az embereket. Érthetően az érintettek majd a városházára jönnek megoldást találni jogos igényükre. Egy ekkora beruházásnál egy ilyen kérdés nem lehet nyitott a tervezés ezen szakaszában már. A másik jogos igény a zajvédelem kérdéskörét érinti. Sehol máshol nem kapnak az emberek akkora zajterhelést, mint Körmend esetében, hiszen az út nyomvonala Körmend kivételével messze elkerüli a településeket. Nálunk azonban nagyon közel kerül az út az északi városrészhez, a családi házas Felsőberkifaluhoz és Horvátnádaljához is. Alapvető kérdés a zaj elleni megfelelő védelem biztosítása. A helyi építési szabályzatunk ezekre a városrészekre alacsonyabb zajterhelést szabályoz, mint ami várható lesz az út megépítésével. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy zajkérdésekben nincs a helyi önkormányzatnak beleszólási joga. Az engedélyeztetési eljárásban résztvevő környezetvédelmi hatóság próbálja képviselni azt az álláspontot, hogy az elkerülőhöz közel élő emberek nem kapnak akkora zajterhelést, ami indokolttá tenne egy zajvédő fal létrehozását. Ebben a pesti zöldhatóság elvégzett zajmérésekre hivatkozik, amivel nem tudunk mit kezdeni. Mi azt az álláspontot képviseljük, hogy egy ekkora méretű beruházásnak el kell bírnia egy zajvédő fal létrehozását a legérintettebb helyszíneken, mert ez biztosítja a helyiek egészségét és ingatlanaik védelmét, nyugalmát. Sehol máshol nem lenne erre szükség, csak Körmend esetében. Megfogalmaztunk továbbá a csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos problémákat is, s az útról való lecsatlakozás ugyancsak felvet átgondolandó kérdéseket. Ezek már szakmai szintű egyeztetések tárgyát képezik.

– Többször és többen említették, hogy a városrendezési terve nincs szinkronban az elkerülő út terveivel.

– Ez így van, a most engedélyeztetésre beadott nyomvonal a jogszabállyal, a körmendi helyi építési szabályzattal és a szerkezeti tervvel ellentétes. Ezt tudják a hatósági ügyintézők is, a szakhatósági vélemény köti őket az eljárásban, így ezzel a jogszabállyal való ellentét miatt az engedély szabályszerűen nem adható ki. De mi nem azt akarjuk, hogy az út ne kapjon engedélyt, ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni. Kell ez az út, de olyan út kell, ahol tárgyalnak a fenti kérdésekben az önkormányzattal, és ahol már az engedélyeztetési eljárásban megnyugtató megoldást találnak a körmendiek érdekvédelmére.

– Milyen esélyeket lát ebben a megoldásra?

– Maga a kérdéskör egyszerre szakmai és fejlesztéspolitikai. Szakmai szinten mindkét oldalnak vannak érvei és ellenérvei, és van egy olyan jogi környezet, amely az építési engedély kiadása ellen hat. Továbbá figyelembe kell venni a térség nagyberuházóinak az érdekeit is, amelyek ráadásul fejlesztésbe kezdtek. És ott van a pénz, vagyis annak szűkössége. Remélem, hogy mindenki belátja, hogy egy ekkora környezeti, természeti beavatkozással járó beruházásnak lakossági elfogadottsággal kell találkoznia. Ez jelenleg nincs meg, az önkormányzat azon lesz, hogy ez változzon. Kompromisszumra kell szerintünk törekedni, ennek érdekében már leültünk tárgyalni a beruházókkal, tervezőkkel. Most náluk van a labda: várjuk az ajánlatukat, válaszukat. A problémát ismertettük a térség országgyűlési képviselőjével is, hiszen a lakosság érdekképviselete ezen az úton is biztosítható. Körmend polgármestereként arra kaptam megbízást, hogy minden helyzetben a körmendiek érdekeit képviseljem, így természetesen fel kell vállalnom, hogy szakmai, kormányzati szinteken is segítséget kérek a körmendiek jogos problémáinak orvoslásához.