A költségvetési törvény alapján kerül kiírásra az a pályázat, mely a szociális szakosított ellátás, és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztését, felújítását teszik lehetővé. A kiírás célja az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása. Körmenden a Szociális Szolgáltató és Információs Központ keretében működik az Időskorúak Gondozóháza, mely átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást biztosít. Az intézmény fenntartója a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás, ugyanakkor a feladatellátás helyeként szolgáló Kossuth L. u. 26. szám alatti ingatlan tulajdonosa Körmend Város Önkormányzata. A feladatellátás finanszírozását is az önkormányzat kapja (melyet továbbad a Társulás számára), ezek alapján a pályázat benyújtására is az önkormányzat jogosult. A tervek szerint a gondozóház felújítása és akadálymentessé tétele történhetne meg, ami magában foglalná a szobák és a vizesblokkok felújítását, akadálymentesítését, a szellőztetés korszerűsítését, tároló helyiségek kialakítását, mosás és szárítás megoldását, energiatakarékos nyílászárók beépítését, és az elektromos rendszer korszerűsítését. Az elnyerhető támogatás maximuma 20 mFt, melyhez a település adóerejének függvényében kell önerőt biztosítani. A képviselők támogatták a pályázat benyújtását, s biztosították a Körmend esetében szükséges közel 6,7 mFt pályázati önerőt.