Fontos kérdések szerepeltek a képviselők asztalán legutóbb. A leglényegesebb az új szociális rendelet megalkotása volt.

A szociális ellátás változása, az önkormányzatokra, illetve a járási hivatalokra háruló új feladatok is nagy teret kaptak a legutóbbi testületi ülésen.

– E változások az önkormányzatok számára a szociális ellátórendszer átgondolását tették szükségessé – mondta el kérdésünkre Bebes István polgármester.

– Ennek szellemében új rendelet tervezete került a képviselő-testület elé, mely a települési támogatás néven egységes rendszerben öleli fel az ellátásokat – fűzte hozzá. Kiemelte a polgármester azt is, hogy ezekhez az ellátásokhoz nincs központi támogatás, az önkormányzat saját bevételeire lesz szükség.

Fontos döntéseket hozott a testület legutóbb. Legjelentősebb az új szociális rendelet elfogadása volt. Bebes István polgármester mellett Czvitkovics Gyula képviselő, illetve dr. Stepics Anita jegyző (Fotó: Jámbori Tamás)

Az új rendelet biztosítja a szociális törvény szerinti rendkívüli élethelyzetekre – elemi kár, betegség, haláleset, várandós anya támogatása gyermeke megtartásához, gyermek hátrányos helyzete, létfenntartási gondokkal küzdők megsegítése – szóló támogatásokat, eseti jelleggel, évente 4-nél nem több alkalommal. Kialakult annak gyakorlata is, hogy a támogatás elsődlegesen nem pénzben jár, hanem tartozások kiegyenlítésére szolgál, és közvetlenül a lakást bérbeadó Városgondnokság vagy közműszolgáltatók javára fizetik ki. A törvény által megszűnő támogatások esetén a méltányossági közgyógyellátás helyébe a gyógyszertámogatás lépne. A jogosultsági feltételek és a támogatási összegek változatlanok lesznek, az ellátás természetbeni lenne. Új ellátásként a fűtési időszakban fűtési támogatás vehető igénybe a rászorulók számára, mely minden évben szeptember 30-ig nyújtható be, és október 15-től április 15-ig állapítják meg. Összege 8 ezer forint havonta. Egyedi fűtés esetén elszámolási kötelezettség az előírás.

Szintén új forma lesz az újszülöttek támogatása, mely alanyi jogon jár a Körmend közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező szülők számára. Már amennyiben az újszülött anyakönyvi kivonatának és a szülők körmendi állandó lakcímének bemutatásával ezt kérelmezik. Továbbra is elsz temetési segély és köztemetés, utóbbi elrendelése polgármesteri jogkör.

A kivételes méltánylást érdemlő körülmények esetén jövedelem és vagyoni helyzettől függetlenül is nyújtható támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40, különleges méltánylást igénylő esetben 70 százalékáig. Az új rendeletet a képviselő-testület egyhangúlag támogatta és megszavazta.

Bebes István polgármester hangsúlyozta, hogy a szociális rendelet elfogadásával az önkormányzat továbbra is széles körű felelősséget vállal a városban élő és nehéz helyzetben levő emberekért. Teszi ezt az ellátások köre, a ráfordított összeg növelésével.