A fiatalokat érintő ügyekben is döntöttek a képviselők. Támogatják egy új ifjúsági fórum létrehozását is.

Bebes István polgármester lapunknak elmondta, hogy új fóruma lehet a helyi fiataloknak.

– Az önkormányzat támogatja, hogy a városban élő fiatalok egyre nagyobb teret kapjanak véleményük és igényeik kifejtésére, vegyenek részt a korosztályukra kiható döntések előkészítésében. A város jövőjét meghatározó kérdés, hogy a fiatalok tevékeny részesei legyenek azoknak a folyamatoknak, melyek befolyásolják lehetőségeiket, s kialakulhat bennük az a kötődés, melynek eredményeként Körmendet választják otthonuknak a későbbiekben is – húzta alá a polgármester.

Az elmúlt időszakban történt egyeztetések alapján is van igény egy olyan fórumra, amelyen az ifjak a várost érintő javaslataikat megfogalmazzák, megvitatják és javaslataikat az önkormányzat döntéshozó fórumai elé terjesztik. Ennek terepe lehet az ifjúsági kerekasztal, melyben delegálhat tagot minden olyan helyi civil szervezet, csoport, intézmény, támogató szervezet, vagy magánszemély, amely az ifjúságot érintő ügyekkel foglalkozik, vagy elkötelezett a korosztály problémáinak megoldása mellett. A polgármester a testületi ülésen is hangsúlyozta, hogy politikamentes szerveződésként kell működnie az ifjúsági kerekasztalnak, tehát pártok és önkormányzati választásokon induló szervezetek nem delegálhatnak tagot. A testület támogatja a kezdeményezést, az éves működéshez nettó 500 ezer forintot ad.