A Képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Meghatározták a képviselők a belső ellenőr 2015. évi vizsgálatainak főbb területeit. E szerint az elmúlt évi költségvetési támogatások elszámolása, az éves beszámolókat alátámasztó leltárak ellenőrzése, a pénzügyi szabályzatok aktualizálásának vizsgálata, a vagyonnal való gazdálkodás, valamint a követelések és kötelezettségek alakulásának ellenőrzése lesz terítéken.

Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj elbírálásáról. A beérkezett 12 pályázatból kettő érvénytelen volt. Egyik esetben a beadási határidő elmulasztása miatt, míg a másik pályázónál előző félévben megkapott ösztöndíj volt a kizáró ok (a vonatkozó rendelet szerint a két egymást követő félévben nem nyújtható ugyanazon személy számára az ösztöndíj). A bizottság döntése alapján Varga Éva, Herczeg Boglárka és Csihar Marcell Tamás szociális indokok, míg Csilinkó Marietta tanulmányi eredménye alapján részesül a 25.000 Ft összegű támogatásban.

Egyhangúlag hagyták jóvá a képviselők a Somogyi Béla Általános Iskola telephelyeként működő Magyarszecsődi iskola megszüntetésére irányuló fenntartói kezdeményezést. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatása szerint a tanulói létszám 4 főre csökkent, s az óvodai beíratási szándékfelmérés alapján senki sem választotta a telephelyet gyermeke számára.

Módosította Képviselő-testület a szociális térítési díjakat, melyet mindenév április 1-ig kell megtennie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezése szerint. Az intézményi térítési díjak ellátásonként vannak meghatározva, igazodnak a jövedelemhez, és a szolgáltatási önköltség és az adott ellátásra vonatkozó finanszírozás különbözetét tartalmazzák.

A Képviselő-testületi ülések előterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján (http://ekormanyzat.kormend.hu).