Ifjúsági közösségek és civil szervezetek, valamint ifjúsági szakemberek közösségépítő programsorozatainak támogatására írt ki pályázatot a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Képzések, konferenciák, műhelybeszélgetések, workshopok és olyan rendezvénysorozatok megrendezését támogatják, melyek erősítik a fiatalok közösségi összetartozását, segítséget nyújtanak kezdeményezéseik megvalósításában, s lehetőséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésére. A haza és a lakóhely szeretetének közvetítése szintén hangsúlyos elemként szerepel a célok között. Az elnyerhető támogatás összege 1 millió Ft, és a 2015. május 1. és 2016. április 30 közé eső időszak közt kell megvalósítani a megfogalmazott célokat. A Képviselő-testület támogatta a pályázat benyújtását, melynek címe: „A körmendi ifjúsági korcsoportok társadalmi aktivitásának növelését célzó programsorozat megrendezése”. A pályázathoz 100 e Ft önrészt, és 2.200 Ft nevezési díjat a 2015. évi költségvetés terhére biztosították a képviselők.