Körmend város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta azt a határozati javaslatot, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az ifjúság képviselői létrehozzanak egy Ifjúsági Kerekasztalt. A Kerekasztal megalakításának célja, hogy a gyermek és ifjúsági érdekek megjelenjenek az önkormányzat ifjúsági korosztályt érintő döntéseinek meghozatalában.

A Kerekasztal megalakulása esetén véleményező szervezetként működhet közre az ifjúsági korosztályt érintő önkormányzati döntéseknél. Javaslataival, ötleteivel támogathatja Körmend város ifjúsági koncepciójának megvalósulását. Ehhez szorosan kapcsolódva elvárásként fogalmazódna meg a kerekasztal felé egy ifjúsági cselekvési terv kidolgozása, illetve annak végrehajtásának koordinálása.

Körmend város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta azt a határozati javaslatot, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az ifjúság képviselői létrehozzanak egy Ifjúsági Kerekasztalt. A Kerekasztal megalakításának célja, hogy a gyermek és ifjúsági érdekek megjelenjenek az önkormányzat ifjúsági korosztályt érintő döntéseinek meghozatalában.

A Kerekasztal megalakulása esetén véleményező szervezetként működhet közre az ifjúsági korosztályt érintő önkormányzati döntéseknél. Javaslataival, ötleteivel támogathatja Körmend város ifjúsági koncepciójának megvalósulását. Ehhez szorosan kapcsolódva elvárásként fogalmazódna meg a kerekasztal felé egy ifjúsági cselekvési terv kidolgozása, illetve annak végrehajtásának koordinálása.

Bebes István polgármester fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ez egy olyan alulról jövő kezdeményezés, amelyet a fiatal korosztály képviselői egyértelmű elvárásként fogalmaztak meg a város vezetése felé. További kérésük volt, hogy a Kerekasztal párpolitikától függetlenül működhessen, így annak munkájában ne vehessenek részt pártok, illetve olyan szervezetek, amelyek politikai tevékenységet is folytatnak.

A Kerekasztal működésére az önkormányzat külön forrást biztosít a 2015. évi költségvetésben.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri az ifjúság képviselőit, és a helyben működő tanintézményeket, diákköröket, ifjúsági szerveződéseket, hogy 2015. május 31. napjáig jelezzék a Kerekasztal működésében való részvételi szándékukat a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban, az ezzel a feladattal megbízott köztisztviselőnél.