Hatósági közmeghallgatást tartottak kedden a városházán. Csaknem 200 érintett figyelt a beszámolókra.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) hívta össze a hatósági közmeghallgatást az M8-as építésének ügyében. A körmendi elkerülő, a Rábafüzesig tartó szakasz építésében érintetteket hívták meg, Körmend-Horvátnádalja, Csákánydoroszló, Kemestaródfa érintett ingatlantulajdonosait, illetve a szomszédokat. A kezdésre annyian jöttek, hogy ki kellett nyitni a nagyterem ajtóit. Felfokozott érdeklődés közepette kezdték el a tájékoztatást a NIF képviselői, köztük Bodó Imre. Az eseményen részt vett Bebes István polgármester is. Ismertették a közmeghallgatás célját, majd bemutatták a vasi kormányhivatal képviselőjét, Horváth Gábor osztályvezetőt, aki szintén hangsúlyozta, hogy az elsődleges cél most a tájékozódás és a tájékoztatás, hiszen a projekt megvalósítása nem azonnali kérdés. A vendéglátók részéről Molnár Géza a jogszabályi hátteret ismertette, majd az építkezés menetéről szólt Homola Zoltán.

Hatósági közmeghallgatást tartottak kedden a városházán. Csaknem 200 érintett figyelt a beszámolókra.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) hívta össze a hatósági közmeghallgatást az M8-as építésének ügyében. A körmendi elkerülő, a Rábafüzesig tartó szakasz építésében érintetteket hívták meg, Körmend-Horvátnádalja, Csákánydoroszló, Kemestaródfa érintett ingatlantulajdonosait, illetve a szomszédokat. A kezdésre annyian jöttek, hogy ki kellett nyitni a nagyterem ajtóit. Felfokozott érdeklődés közepette kezdték el a tájékoztatást a NIF képviselői, köztük Bodó Imre. Az eseményen részt vett Bebes István polgármester is. Ismertették a közmeghallgatás célját, majd bemutatták a vasi kormányhivatal képviselőjét, Horváth Gábor osztályvezetőt, aki szintén hangsúlyozta, hogy az elsődleges cél most a tájékozódás és a tájékoztatás, hiszen a projekt megvalósítása nem azonnali kérdés. A vendéglátók részéről Molnár Géza a jogszabályi hátteret ismertette, majd az építkezés menetéről szólt Homola Zoltán.

A közönség megtudhatta, hogy a nyomvonal nem változott, a környezetvédelmi eljárásokat lefolytatták, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. – Ütemezett építkezésről beszélünk, amelynek során az első ütemben kétszer egysávos, a másodikban pedig kétszer kétsávos út épülne. Ezt indokolja, hogy a forgalomszámlálási adatok nem támasztják alá a kétszer kétsávos pálya mostani megvalósítását. Az út Rábafüzesnél csatlakozik majd az osztrák S7-eshez, majd az A2-es autópályához – mondta. Elhangzott, hogy az M8-asra tevődik majd át a nagy forgalom 2030-ra, ami fontos lesz a belterületek tehermentesítése miatt. Az előadó ezután a két pálya terveit ismertette, kitérve a Körmend elkerülő szakaszra. Mint mondta, a beruházás során új csomópontokat, körforgalmakat emelnek, elkerülik a szintbeli kereszteződéseket, mert a kétszer egysávos gyorsforgalmi pályaként épül meg. Homola Zoltán azzal zárta, hogy az építkezés legnagyobb kihívása a horvátnádaljai szakasz megépítése lesz. A közönség ekkor morajlott fel először. A szakember nem kertelt, kijelentette: e térségben lakóingatlanokat is el kell majd bontani, mert kevés az új pályának a hely a vasútvonal miatt. Rá-adásul itt is épül majd csomópont. Ekkor került szóba a kisajátítás, ami láthatóan leginkább érdekelte az embereket. – Horvátnádalján számos épület közel esik az úthoz. A területet védeni kell, erdősávok, zajvédő falak emelésével – hallottuk.

Bodó Imre a kisajátítás szempontjairól beszélt, kiemelve: erre megvannak a kialakult technikák és jogszabályok. Amennyiben nem sikerül megegyezni az érintettekkel, akkor kerülhet csak sor polgári peres eljárásra. A szakember részletezte az eljárások jogi hátterét.

Elsőként Petrovics János érintett szólalt fel. Kifogásolta a tájékoztatást, aggodalmairól is beszámolt. Mint mondta, mi lesz azokkal akik közvetlenül az út mellett ragadnak? – A házuk, ingatlanuk elértéktelenedik, a kutya sem megy feléjük – szólt indulatosan. Dr. Fehér Tamás a helyrajzi számos értesítést hiányolta. A válaszokból kiderült, hogy kárról érdemben akkor lehet majd beszélni, ha az út üzemel és vizsgálhatók a hatások. Egy hozzászóló szerint a város vezetői nem képviselték megfelelően az érintettek érdekeit. Erre Bebes István válaszolt. Elmondta, hogy számos alkalommal tárgyaltak a gondokról a NIF-fel és a hatósággal. Kijelentette, hogy az építkezés feltétele a helyi építési szabályzattal való harmonizálás, s ez még nincs meg. – Tehát amit itt és most hallunk, az nem végleges és nem eldöntött állapot! A térségnek szüksége van egy gyorsforgalmi útra, ezen nem lehet vita. Azt is tudjuk, hogy ez sérelmek nélkül nem megy. De addig, amíg hatóságok nem rendezik gondjainkat, marad a jelenlegi rendezési terv is – húzta alá. Majd öt megoldandó problémát említett.

A első: ne legyen két ütem, elsőre épüljön meg a kétszer kétsávos út. A kártalanítás gyors és széleskörű legyen. A környezet védelme az építéssel együtt valósuljon meg. A csapadékvíz-elvezetését is oldják meg, mivel ez máig súlyos gond Körmend több térségében. A polgármester hozzászólását a nyílt színen megtapsolták. Ezután még több hozzászólás is elhangzott.

MÉGIS LESZ ÚTÉPÍTÉS 2020 ELŐTT?
Ismét felelőtlenül ígérgettek fontos útfejlesztésekkel kapcsolatban? – címmel kérdezett nemrég a parlamentben Bana Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője. Szóbeli kérdésére Tasó László államtitkár válaszolt. A képviselő előzőleg kifejtette, hogy az M8-as út Vas megyei szakaszának négysávossá tétele ügyében Orbán Viktor miniszterelnök komoly ígéreteket fogalmazott meg, ám jelen állás szerint Körmend és Szentgotthárd között 2×2 sávos helyett csak 2×1 sávos út épül. Az államtitkár válaszában kijelentette, hogy az ausztriai fejlesztéssel összhangban minél hamarabb és 2×2 sávon történik meg a fejlesztés. – Az egyértelmű szavakat nem felejtem, a kérdést folyamatosan napirenden tartom – kommentált Bana Tibor. Ha így van, az változás, mert a jelenleg hatályos kormányzati koncepció szerint 2020-ig Vas megyében nem lesz útfejlesztés.