Nem volt szerencsés Körmenden a 2014-es év az előre nem látható események kapcsán. Többször volt árvíz a településen és a belvíz is komoly károkat okozott. Az árvízzel kapcsolatos védekezési feladatok és károk valamint a csapadékvíz védekezési költségeinek fedezésére vis maior keretre nyújtott be kérelmet a város- tudtuk meg Bebes István polgármestertől. A pályázatok elbírálásáról ebben a hónapban fog döntés születni.