A közmeghallgatás témája a következő 5 év fejlesztési lehetőségeinek ismertetése volt

Bebes István polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 12 fő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes, a közmeghallgatást megnyitja.

Bevezetésként elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjai már tapasztalták, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket az elkövetkezendő 5 évben meg kell oldani. Ezeket a különböző pályázati lehetőségek támogathatják.

Elmondja, hogy főként a program első részében lévő elemeket megfelelőképpen segíthetik a különböző Európai Uniós források, melynek meghirdetésére sor fog kerülni az elkövetkezendő időszakban.

A közmeghallgatás témája a következő 5 év fejlesztési lehetőségeinek ismertetése volt

Bebes István polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 12 fő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes, a közmeghallgatást megnyitja.

Bevezetésként elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjai már tapasztalták, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket az elkövetkezendő 5 évben meg kell oldani. Ezeket a különböző pályázati lehetőségek támogathatják.

Elmondja, hogy főként a program első részében lévő elemeket megfelelőképpen segíthetik a különböző Európai Uniós források, melynek meghirdetésére sor fog kerülni az elkövetkezendő időszakban.

Azzal a területtel szeretné kezdeni, amely az elkövetkezendő időszak feladatait fogja jelenteni, azzal a céllal, hogy a város minél több és jobb lehetőséget találjon különböző Uniós és hazai forrású pályázatok megkeresésére. Számos olyan terület van, melynek kezelése fontos. Az elmúlt időszakban az időjárás is megmutatta, hogy a város védelme érdekében, az árvízvédelmi problémákat és a belvíz problémákat mindenképpen kezelni kell. Segíteni kell az árvízvédelmi feladatok ellátását, erre lehetőségek és források állnak rendelkezésre. A belvízi feladatokkal kapcsolatban elmondja, hogy nem csak kimondottan a vasúton túli részeket érinti, hanem a város egész területét. Azokon a területeken, ahol a szennyvízhálózat bővítése megtörtént, az ottani feladatok elvégzése is azt bizonyítja, hogy szükséges a csapadékvíz elvezető rendszerek kezelése, és ez az északi területekre is vonatkozik. A lakosság együttműködésére is szükség van, hiszen fontos, hogy mindenki szembesüljön azzal, hogy milyen problémákat okozott többek között az elvezető árkok betemetése vagy meg nem léte.

Másrészt elmondja, hogy fontos dolog részt venni azokban a munkahelyteremtési és megtartási programokban, amelyeket a kormány segítségével megpróbálnak kiírásra feltenni. A közmunka programban, átképzési programban és a cégek együttműködésében is szükséges ezt megtenni. A munkahelyteremtés és megtartás nem önkormányzati, hanem kormányzati feladat, hiszen nekik kell megteremteni azokat a feltételeket, amely a munkahelyek megtartáshoz és megteremtéshez szükséges.

Fontosnak tartja még, hogy a városban lévő intézmények állapotával és műszaki fejlesztésével foglalkozni tudjon az Önkormányzat. Ez főként az oktatás, nevelés szempontjából fontos. Részben érinti a Batthyány Kastély témakörét, amelyre egy külön program készül.

Vannak fontos jóléti intézkedések, amibe egyrészről a játszóterek felújítása, ifjúsági terek növelése és lakóparki környezetek felújítása tartozik bele. Ezekhez megfelelő pályázati források tudnak párosulni.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatotti programokban részt kíván venni, az ifjúság vállalkozóvá válását legutóbbi ülésen is támogatta a Képviselő-testület, egy pályázati lehetőség megteremtésében, valamint abban is, hogy lehetővé teszi azt, hogy ne csak a normál munkarendben dolgozók, hanem az eltérő munkarendben dolgozók foglalkoztatása is javulhasson.

A város infrastrukturális képességének növelésének témáját is érinti. Ez magába foglalja azokat a lehetőségeket, amelyeket az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódóan lehet megteremteni.

Egy nagyobb ívű program a Batthyány örökség megőrzése. Jelzi, hogy elkészült az ezzel kapcsolatos program, amely véleményezésen van az Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahonnan a kormány elé kerül.

Elmondja, hogy fontos a folyamatos kapcsolatteremtés a körmendi emberekkel, az ifjúsággal való együttműködés. Bízik abban, hogy ebben mindenki jó együttműködésben tud részt venni.

Tompa László képviselő-testületi tag elmondja, hogy polgármester úr jelen beszámolójában nem említette, de amikor megalakult a testület jelezte, hogy a kórház felújításra kerül. Arra szeretné felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy a beruházás, ami meghaladja a 1.000.000.000 Ft-ot, egyszerre kívánja végrehajtani ezt a felújítást. Arra szeretné megteremteni a lehetőséget, illetve kérni szeretné a Képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg azt, hogy a felújítás során szintenkénti felújítás szóba jöhet-e. Ugyanis ha a kórház egy vagy másfél évre, a felújítás időszakára, be lesz zárva, az orvosok és ápolónők elköltöznek innét. Félő, ismerve az orvosok és betegellátók hiányát, hogy nem fognak visszajönni és ebből kifolyólag a kórház orvos nélkül marad.

Bebes István polgármester elmondja, hogy a kórház kérdése az Európai Unios források felhasználásának lehetőségén alapszik. Úgy gondolja, hogy amit képviselő úr megjegyez, az megvalósíthatatlan, ugyanis az EU-s forrásokat és főként az előző ciklus EU-s források felhasználását illetően van egy befejezési időpont és elszámolási időszak. A munkát minimum el kell kezdeni januárban, ami ha 10 hónap alatt lezajlik, plusz a lezárási időszak, akkor is már december vége van. Annak az esélye, hogy ezek után még szintenkénti megvalósítás legyen, kizártnak tartja, hiszen nem csak egy minőségi újításról van szó, hanem teljes körű átalakításról. Érti az ebbéli aggodalmat, de ennek a megfelelő kezelésére a feltételek rendelkezésre állnak a Markusovszky kórházban. Olyan kórházat szeretne az Önkormányzat, ami működőképes és minden szolgáltatást biztosítani tud. Megfelelő lehetőséget kell megteremteni annak érdekében, hogy mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátás, mind pedig a háziorvosi ellátás megfelelő színvonalon valósuljon meg a városban. Ehhez a különböző források biztosítása szükséges.

A Közmeghallgatás jegyzőkönyvét a Hivatal honlapján a testületi ülések jegyzőkönyve 2014 menüpontban tekinthetik meg