A körmendi Batthyány-Strattmann Kastély és a hozzá tartozó épületrészek, valamint a körmendi várkert az utóbbi időben nagy fejlesztések színtere lett.

E fejlesztések egyik mérföldkövéhez érkezvén 2014 májusában megtörtént a Batthyány Kastélyegyüttes nagy részének önkormányzati vagyonkezelésbe adása, majd 2014. október 8-án lezajlott a kastélyegyüttes önkormányzati vagyonkezelésbe adott épületrészeinek birtokbavétele is. Október 9-én pedig ünnepélyes keretek között tartották meg a „Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden” című projekt nyitórendezvényét, melyen Bebes István Körmend város polgármestere, Breznovits István a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója, és Zsigmondné dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna Európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, közösen helyezték el a projekt-időkapszuláját a Színház épületének falában.

A körmendi Batthyány-Strattmann Kastély és a hozzá tartozó épületrészek, valamint a körmendi várkert az utóbbi időben nagy fejlesztések színtere lett.

E fejlesztések egyik mérföldkövéhez érkezvén 2014 májusában megtörtént a Batthyány Kastélyegyüttes nagy részének önkormányzati vagyonkezelésbe adása, majd 2014. október 8-án lezajlott a kastélyegyüttes önkormányzati vagyonkezelésbe adott épületrészeinek birtokbavétele is. Október 9-én pedig ünnepélyes keretek között tartották meg a „Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden” című projekt nyitórendezvényét, melyen Bebes István Körmend város polgármestere, Breznovits István a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója, és Zsigmondné dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna Európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, közösen helyezték el a projekt-időkapszuláját a Színház épületének falában.

Mindez nagy öröm, és egyben nagy felelősség is a városnak, hiszen a kastély fenntartása, védelme, környezetének rendben tartása az Önkormányzatra hárul immár. Ezeket a feladatokat azonban Körmend városa el tudja látni, hiszen az elvégzett beruházások sora is azt bizonyítja, hogy a város az egyedüli, aki a kastélyt illetően rendelkezik fejlesztési tervekkel, elképzelésekkel és olyan szakemberekkel, akiket a projektek megvalósításába be tud vonni – mondta el Bebes István polgármester.

Most tekintsünk egy kicsit vissza, hogy milyen út vezetett el a birtokbavételig.

Bebes István polgármester már országgyűlési képviselői munkája kezdetén tárgyalásokat folytatott a kastély vagyonkezelésbe vételéről. A kastély még állami kézben volt, amikor 2003-ban az Önkormányzat egy tanulmány keretében megvizsgáltatta, hogy milyen piacképes funkcióknak tudna az épület teret adni. A tanulmányt a Nemzeti Vagyonkezelő megismerte, az Önkormányzat pedig tovább dolgozott annak érdekében, hogy kiemelt projektként állami támogatás érkezzen Körmendre. Az állandóan változó feltételeknek megfelelően többször átdolgozott „Kapuprojekt” néven benyújtott kastély pályázatot 2009-ben a végső döntés során elutasította a szocialista liberális többségű Regionális Fejlesztési Tanács.

Az önkormányzat nem adta fel a küzdelmet, és tovább folytatta a tárgyalásokat a kastély vagyonkezelői jogának az Önkormányzatra történő átruházása tárgyában is, hiszen a pályázatoknál az ingatlan feletti rendelkezési jog igazolása nem mellőzhető. A Kormányváltást követően megváltozott az állam felfogása a nemzeti értékekkel kapcsolatban, s felelősségteljes viselkedése következtében konstruktív egyeztetések történtek a megrekedt folyamat lezárása érdekében. Mindeközben pedig folyamatosan jelentek meg azok a pályázatok, amik a fejlesztést lehetővé tették. Az Önkormányzat úgy döntött, hogy addig amíg, megszületik a döntés a vagyonkezelői kérelemről, él a megjelenő lehetőségekkel, és versenybe száll az uniós és hazai támogatásokért. Ennek köszönhetően az elmúlt években az Önkormányzat több támogatásban részesült, mely lehetővé tette azt, hogy módszeresen elkezdje azoknak az épületrészeknek a megújítását, amelyekre ingyenes használati joga évtizedek óta fennáll. A gyerekkönyvtár épülete a tavalyi évben – Bebes István és Németh Zsolt parlamenti költségvetési módosító javaslatának eredményeként – újult meg teljesen, az olvasók örömére és megelégedésére. A Múzeum kiállítási anyaga két sikeres pályázat révén újul meg, bővül a múzeumi kiállítótér, és a felújítása is megvalósul.

A tavalyi évben az Önkormányzatnak a színház épületet érintő felújítási terve nyert elismerést az állam előtt, és kiemelt projektként érkezett hozzá támogatás 800 millió Ft értékben. A fejlesztés eredményeként egy történelmi, kulturális és idegenforgalmi központ infrastrukturális feltételei teremtődnek majd meg. A létrehozott terek alkalmassá válnak a helyi történelmi korszakok bemutatására, köztük a Batthyány kultusz megőrzésére, helyi és térségi alkotók bemutatkozására, turisztikai csoportok fogadására, a helyi identitást erősítő, regionális hatású programok lebonyolítására, bemutatására.

Az Önkormányzat idén a volt keleti tiszti lakok és őrségi épületek felújítására is nyújtott be pályázatot, amely jelenleg elbírálás alatt áll. Szintén döntésre vár a vadászlakot érintő önkormányzati pályázat is.

Az eddig elvégzett munka tetemes mennyiségű, az elnyert támogatások összértéke nagyjából 1,5 milliárd Ft mindezidáig. Az elkövetkezendő időszakban a színház épület építési területté válik, a munkálatok minden bizonnyal zajjal járnak, ami miatt mindenkitől megértést és türelmet kér a városvezetés, hiszen ritkán adódik olyan lehetőség, hogy közel 1 milliárd Ft-ból megújulhat az évtizedek óta hányattatott műemlék sorsa, mely egyben Körmend fejlődésének is záloga.