Az utak és járdák állapota mindig fontos kérdés a helyben élők számára, ezért az önkormányzat kiemelten kezeli a felújításokat.

Az elmúlt évekhez képest sokat változtak az önkormányzatok lehetőségei a belterületi útjaik felújítására. Korábban ötven százalékos állami segítségre is számíthattak az önkormányzatok a felújításhoz, majd ezt követően pályázati lehetőségek segítették e területet. Jelenleg az tapasztalható, hogy eltolódott a hangsúly az állam részéről a kiemelt fontosságú utak építésére, felújítására, így az önkormányzat kezelésében levő utakat leginkább saját erőből lehet javítani. Körmenden igyekeztek kihasználni a korábbi lehetőségeket, ám most sem mondtak le az utak, járdák állapotának jelentős mérvű javításáról.

Az utak és járdák állapota mindig fontos kérdés a helyben élők számára, ezért az önkormányzat kiemelten kezeli a felújításokat.

Az elmúlt évekhez képest sokat változtak az önkormányzatok lehetőségei a belterületi útjaik felújítására. Korábban ötven százalékos állami segítségre is számíthattak az önkormányzatok a felújításhoz, majd ezt követően pályázati lehetőségek segítették e területet. Jelenleg az tapasztalható, hogy eltolódott a hangsúly az állam részéről a kiemelt fontosságú utak építésére, felújítására, így az önkormányzat kezelésében levő utakat leginkább saját erőből lehet javítani. Körmenden igyekeztek kihasználni a korábbi lehetőségeket, ám most sem mondtak le az utak, járdák állapotának jelentős mérvű javításáról.

– Természetesen figyelembe kellett venni a költségvetés adta lehetőségeket, valamint a városban az utóbbi években lezajlott, s lassan a vége felé közeledő csatornahálózat bővítéséből fakadó következményeket – mondta el Bebes István polgármester, érintve a közeljövő feladatait is. – A csatornázással érintett területeken ugyanis első lépésben csak sávos helyreállítás történhet, s bizonyos idő eltelte után, a talajréteg tömörödését követően, célszerű csak az utat teljes szélességben új burkolattal ellátni. Az idei évben teljes hosszában felújítjuk a Mónus Illés utca, valamint az Arany János utca a Kossuth Lajos utca és Mátyás király utca között kapott új aszfaltréteget. A Mónus Illés utcai munkákkal együtt a Bárkaház felé vezető út minőségén is javítottak az árvízi töltésig. Az Arany János utcai munkákkal együtt pedig az Arany János út melletti zsákutca burkolatának javítása is megtörtént– mondta el a polgármester.

Kovács József és Bogdán Zsolt építette ki a járdát az új felüljáró mellett, az Ady Endre utcánál. Fotó: Jámbori Tamás

Időközben megoldották a Nefelejcs utcából nyíló szerviz úton jelentkező csapadékelvezetést is. Elvégezték a város útjainak általános kátyúzását és ugyancsak elkészült a Dózsa György utcai járda aszfaltozása, az Alkotás utca egyenetlenségeinek kiegyenlítése, a Vasútmellék utca, felüljáró és volt Tüzép telep közötti járdák felújítása. Végeztek a piac még hiányzó részének aszfaltozásával is. Így ez a térség komfortos lett, nagyban javítva a kiskereskedők és őstermelők munkakörülményeit. Emellett több helyszínen dolgoznak még a munkások.

– Mindez persze közel sem jelenti azt, hogy elégedettek lennénk – folytatta a polgármester. – A következő években az önkormányzatnak továbbra is mindent meg kell tennie azért, hogy lehetőség szerint külső források bevonásával, ha erre nincs mód, akkor saját erőből, a lehető leghatékonyabban javuljanak a város útjai. Elmondhatom, hogy a Rákóczi út szervízútját a Régióhő beruházást követően helyreállítják és elvégzik a közcsatornák szintbeemelését is. A Közútkezelővel a 8-as út részét képező Rákóczi úti csatornafedők szintbeemeléséről pedig egyeztetünk. Fontos feladat lesz az Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádaljai településrészeken a csatornahálózat kiépítése után az utak felújítása.

(VN)