Az önkormányzat területén az elmúlt hetekben jelentős árvíz vonult le, melynek következményeként védekezési és helyreállítási költségek is jelentkeztek (pl.: homokvásárlás, munkagép működtetés, javítások stb.).

Bebes István polgármester elmondta, hogy a vonatkozó kormányrendelet alapján az önkormányzatoknak lehetőségük van pályázat benyújtására a Belügyminisztériumhoz, mind a védekezési, mind a helyreállítási kiadások fedezésére. Az önkormányzatnak az árvízzel kapcsolatos kiadásokra a költségvetésében nem áll rendelkezésre fedezet. A védekezési költség Körmend város esetében 1.2 mFt volt, míg a helyreállítási költség 16,5 mFt. Az önkormányzat az árvízkár 70%-ára (12,39 mFt) nyújthat be támogatási igényt. Az önkormányzat a saját forrás összegét (5,31 mFt) a 2014. évi költségvetésről szóló módosított költségvetési rendeletében biztosítja. Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete e lehetőséggel élve egyhangúlag elhatározta, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be.

Tóth Gábor képviselő köszönetét fejezte ki a védekezésben segítő polgároknak, és az önkormányzatnak. Bebes István kijelentette, hogy a továbbiakban is minden lehetőséget megvizsgálnak a károsultak segítésére, és a további károk megelőzésére.