Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, mely a következő módosításokat tartalmazza:

A központi költségvetésből az e-útdíj miatti bevételkiesés ellentételezésként 1,2 mFt központi támogatást kapott az Önkormányzat, így ezzel az összeggel nőtt a működési célú központi támogatás, és a gazdálkodási tartalék is.

A pénzbeni ellátások kifizetésére történt támogatásigénylés kapcsán az önkormányzat 2,5 mFt központi támogatást kapott, ezzel tehát nőtt a működési célú központi támogatás előirányzata, továbbá ezzel nőtt a pénzbeni ellátások előirányzata is.

Az önkormányzat 80 ezer Ft központi támogatásban is részesült a helyi közlekedés támogatásaként, amely összeggel növekedett a központi támogatások, és a működési célra átadott pénzeszköz előirányzata.

Az Európai Parlamenti választások lebonyolítására 0,84 mFt kiegészítő támogatást kapott a Közös Önkormányzati Hivatal. Ezen összeggel növekszik tehát a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata. Továbbá a dologi előirányzat 0,22 mFt-al, a külső személyi juttatások 0,5 mFt-al, és a munkaadói járulék pedig 0,3 mFt-al.

Körmend Város Gondnoksága által kezelt lakások folyamatos karbantartásának biztosításának érdekében a dologi kiadásokat 3,69 mFt-al volt szükséges megemelni az Önkormányzat tartalékainak terhére. A felhalmozási tartalék ez által 2,78 mFt-al csökkent. Ebből 2,3 mFt-ot költenek a lakások felújítására, és 0,48 mFt-ot a kollégiumi szobák felújítására.

A Rákóczi úton a szennyvízelvezetés aknafedeleinek javítására szükséges. Ennek költsége kb. 1,5 mFt-ot tesz ki. A fedezetet a tartalék terhére biztosítja az önkormányzat, a dologi kiadások előirányzatának növelésével.

A városban a csapadékvíz elvezetés a dr. Orbán István utcában gondot okoz, s elvezető csatorna kiépítése szükséges 121m hosszan. Ennek kivitelezési költsége előreláthatólag 1 mFt lesz, így ezzel az összeggel nő a beruházási kiadások előirányzata és csökkent a céltartalék.

A módosult költségvetés bevétel és kiadás főösszege 4,215 mrdFt, a gazdálkodási tartalék 2,2 mFt, a céltartalék összege pedig 3,4 mFt.

A Képviselő-testület a rendeletmódosítási javaslatot 11 igen és 1 tartózkodó szavazattal jóváhagyta.