A Képviselő-testület az előző évekhez hasonlóan idén is megszavazta a csatlakozást az ösztöndíjpályázathoz. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatást kaphatnak azok a szociálisan rászoruló fiatalok, akik nappali rendszerű oktatás keretében, magyar felsőoktatási intézményben képzésben vesznek részt („A” típusú pályázat), illetve azok, akik 2015. szeptemberében kezdik meg tanulmányaikat a felsőoktatásban („B” típusú pályázat).

A részletes pályázati kiírást 2014. október 3-án teszi közzé az Önkormányzat, a pályázatokat pedig 2014. november 7-ig lehet beadni az EPER-Bursa elektronikus rendszeren keresztül.