A rendszerváltás, majd az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, továbbá napjaink gazdasági-társadalmi változásai merőben új helyzetet és új elvárásokat támasztanak a fiatalság felé. Éppen ezen átalakuló követelmények teszik szükségessé, hogy mind kormányzati, mind pedig önkormányzati szinten kiemelt szakpolitikaként tekintsünk az ifjúságpolitikára. Bebes István polgármesterrel beszélgettünk a Fidesz körmendi ifjúságpolitikai koncepciójáról.

Hogyan látja a mai fiatalok helyzetét, különösképpen a körmendi fiatalokét?

A társadalom minden tagját érintő problémák ugyanúgy megjelennek a fiatalok mindennapjaiban, és nincs másként ez a körmendi fiatalok esetében sem.

A rendszerváltás, majd az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, továbbá napjaink gazdasági-társadalmi változásai merőben új helyzetet és új elvárásokat támasztanak a fiatalság felé. Éppen ezen átalakuló követelmények teszik szükségessé, hogy mind kormányzati, mind pedig önkormányzati szinten kiemelt szakpolitikaként tekintsünk az ifjúságpolitikára. Bebes István polgármesterrel beszélgettünk a Fidesz körmendi ifjúságpolitikai koncepciójáról.

Hogyan látja a mai fiatalok helyzetét, különösképpen a körmendi fiatalokét?

A társadalom minden tagját érintő problémák ugyanúgy megjelennek a fiatalok mindennapjaiban, és nincs másként ez a körmendi fiatalok esetében sem.

Elmondható, hogy a mai világ teljesítmény centrikusságával, magas követelményrendszerével szemben legtöbbször nem biztosít stabil hátteret a család, az iskola, a munkahely, valamint a baráti közösség, így az ifjúság problémáit csakis szélesebb társadalmi összefogással lehetünk képesek megoldani.

Úgy vélem az ifjúsággal való foglalkozás igen hasznos és hosszú távú befektetés, hiszen ők néhány év elteltével már a jövő társadalmának és gazdaságának a legaktívabb alakítói lesznek. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a lehető legmegfelelőbb tudással, lehetőséggel és információval lássuk el őket.

Melyek a legfontosabb ifjúságpolitikai célkitűzései?

Alapvetően a fiatalok életét meghatározó tényezők, közegek segítése szükséges leginkább, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jól érezzék magukat környezetükben, és bekapcsolódjanak az aktív társadalmi életbe. Itt elsősorban a már fentebb is említett tényezőkre, a családra, az iskolára, a különböző intézményekre, a helyi ifjúsági szervezetekre, a munkahelyekre, vagy éppen magára a települési környezetre gondolok.

Fontos, hogy a fiatalok a közösségben vállalt szerepükkel a helyi folyamatok alakítói legyenek, ezért tudatosítani kell bennük, hogy a település, – s egyben az ő sorsuk – rajtuk is múlik, és be kell vonni őket a róluk szóló döntések meghozatalába.

Hosszútávú célunk tehát a fiatalok önbizalmának erősítése, a cselekvési kedvük növelése, a közösség illetve a település iránti felelősségérzet kialakítása, közösségeik önszerveződésének elősegítése és érdekeik nyilvános megjelenítése.

Reményeink szerint mindennek révén a fiatalok képesek lesznek majd bekapcsolódni a város életébe, a helyi kérdések alakításába, amely valódi részvételhez fog elvezetni.

További cél, hogy a város megtartó erejének növelésével itthon tartsuk a fiatalokat, illetve, hogy a hazai vagy külföldi egyetemek elvégzését követően arra ösztönözzük őket, hogy megszerzett tudásukat és tapasztalatukat itthon, az országunk és a városunk javára kamatoztassák.

A fent említett célokat a gyakorlatban hogyan kívánja megvalósítani?

Mindenekelőtt támogatni kívánjuk az ifjúságot magába foglaló szervezeteket, illetve újak alakulását, és működését.

Lényeges, hogy legyen olyan ifjúsági polgári szervezet, mely kapocs a város vezetése és az ifjúság között. Ebben nagy szerepe van a Fidelitas június elején megalakult körmendi csoportjának, mely teljes támogatásunkat élvezi, hiszen ifjúságpolitikai koncepciónk csak akkor lehet sikeres és hatékony, ha tartalmazza az ifjúság elképzeléseit, elvárásait és bevonjuk őket a róluk szóló döntésekbe.

Mindezek érdekében egyrészt szeretnénk létrehozni egy Ifjúsági Kerekasztalt, mely lehetőséget teremt ifjúsági kérdések népszerűsítésére, párbeszéd kialakítására, a fiatal generáció közéletben való szerepének és a döntéshozatali mechanizmusokban való részvételének növelésére, valamint az együttműködés új formáinak elősegítésére.

Másrészt terveink szerint hivatali nyíltnapok szervezésével megismertetjük a fiatalokkal az önkormányzati rendszer működését, így ezzel is közelebb kerülhetünk a valódi részvételi demokrácia megvalósulásához, mely nem működhet felelős, öntudatos és aktív állampolgárok nélkül.

Harmadrészt, a város jól kiépített testvérvárosi hálózata lehetőséget biztosít arra, hogy külföldi barátainkkal, testvérvárosainkkal olyan közös projekteket tervezzünk, amelybe minél nagyobb számban képesek vagyunk bevonni a fiatal generáció tagjait.

Ennek megvalósulása érdekében egyébként már a múltban is történtek előrelépések, illetve jelenleg is dolgozunk egy nemzetközi ifjúsági hálózat kialakításán. Legyen szó akár diákcsere programról, akár külföldi tanulmányutak megvalósításáról, ifjúsági konferenciák szervezéséről a cél, hogy elősegítsük a fiatalok aktív társadalmi részvételét, mind országos, mind pedig EU-s szinten.

Fontosnak tartjuk, hogy segítsük és támogassuk a helyi ifjúsági klubokat, közösségeket melyeknek elsődleges feladata hogy kapcsolatot teremtsen a korosztály tagjai között, valamint lehetőséget nyújtson a szabadidő hasznos eltöltésére. Ugyanilyen fontosnak tarjuk ifjúsági egyesületek alakulását, melyek szerveződhetnek érdeklődési körök mentén, vagy kifejezetten érdekvédelmi- érdekképviseleti célokból.

Új közösségi tereket kívánunk létrehozni, aminek egyik kezdő lépése lehet a hamarosan kiépítésre kerülő nyílt wifi-hálózat a Szabadság téren.

Ezek, az általunk felvállalt feladatok sokat segíthetnek a fiatalok életének formálásában, alakításában.

A jövő Magyarországának megteremtéséhez olyan helyzetbe kell hoznunk az ifjúságot, hogy mind az ország, mind pedig a város vonzó élettér legyen számukra. Ezt azonban csak közösen dolgozva, velük szövetségben valósíthatjuk meg.